Nye EU regler om social sikring

Hjem/Råd og tips/Nye EU regler om social sikring

Der er kommet nye EU-regler, der har til formål at gøre det nemmere at arbejde i de forskellige medlemslande.

De nye regler trådte i kraft den 1. maj 2010. Reglerne gælder kun for EU-landene. Det betyder, at de nye regler endnu ikke gælder i EØS-landene Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz.

Her er en oversigt over det væsentlige i de nye regler:

Hvis du driver selvstændig virksomhed i udlandet
Nu er det ikke kun arbejde som lønmodtager i et andet EU-land, der kan give ret til danske dagpenge, når du vender tilbage til Danmark. Selvstændig virksomhed i et andet EU-land kan også bruges, hvis du samtidig har været medlem af en dansk A-kasse eller en tilsvarende udenlandsk arbejdsløshedsforsikring for selvstændige (det har bl.a. Sverige, Luxembourg, Rumænien, Malta, Tjekkiet, Finland, Polen, Slovakiet, Østrig, Ungarn, Slovenien og Bulgarien).

Du kan få dagpenge fra Danmark, når du søger om job i et andet EØS-land
Medlemmer af A-kasser, der med dagpenge rejser til et andet EU-land for at søge arbejde i op til 3 måneder, skal ikke længere have udbetalt dagpenge fra det andet lands myndighed, men får dem af sin danske A-kasse.

De nye regler indebærer, at den danske A-kasse skal udbetale dagpengene direkte til medlemmets NemKonto. Ved jobsøgning i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz sker udbetaling af dagpenge i det pågældende land, og man skal have en attest E303.

Særlige regler for grænsegængere
Hvis du er delvist ledig som grænsegænger (f.eks. har bopæl i Tyskland og arbejder i Danmark), så har du nu mulighed for at stille dig til rådighed for både arbejdsmarkedet i Danmark og Tyskland. Hvis du står helt uden arbejde er det dog fortsat bopælslandet, der udbetaler dagpenge efter landets egne regler.

Oversigt over billige A-kasser